மது விற்பனை இந்த ஆண்டு ரூ 70 கோடி அதிகம்..

கடந்த 3 நாட்களாக தமிழகத்தில் ரூ 330 கோடிக்கு மது விற்பனை – டாஸ்மாக் பணியாளர்கள் சங்கம் தகவல்

கடந்த ஆண்டு ரூ 260 கோடிக்கு மது விற்ற நிலையில், இந்த ஆண்டு ரூ 70 கோடி அதிகம்..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *