ஒசூர் அடுத்த அந்திவாடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அரசு பேருந்து மேதி ஓருவர் சம்பவ இடத்திலேயே பலி.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் அடுத்த அந்திவாடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அரசு பேருந்து மேதி ஓருவர் சம்பவ இடத்திலேயே பலி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *