திருவாரூர் மாவட்டத்தில் பள்ளி நாளை விடுமுறை

திருவாரூர் மாவட்டத்தில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் நாளை விடுமுறை..

ஆசிரியர்கள் பள்ளிக்கு வந்து சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என ஆட்சியர் அறிவுறுத்தல்..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *