வி.பி.நாகராஜ் இயக்கத்தில் உருவாகும் “இரவு” குறும்படப் படப்பிடிப்பை,துவ‌க்கி வைத்தார், தலைவ‌ர் Dr.T.R.கவியரசு

கிருஷ்ணகிரி
வேப்பனப்பள்ளியில்
வி.பி.நாகராஜ்
இயக்கத்தில்
உருவாகும்
“இரவு” குறும்படப்
படப்பிடிப்பை,

அகில இந்திய திருவள்ளுவர் பத்திரிகையாளர்கள் சங்கத்தின்
தேசியத் தலைவர்
Dr.T.R.கவியரசு
அவர்கள்
துவக்கிவைத்த போது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *