காயரம்பேடு சந்திப்பில் சாலையோரம் தண்ணீர் குழாய் பழுது ஏற்ப்பட்டு தண்ணீர் வீணாவது

காஞ்சி மாவட்டம் காயரம்பேடு சந்திப்பில் சாலையோரம் தண்ணீர் குழாய் பழுது ஏற்ப்பட்டு தண்ணீர் வீணாவது மட்டும் அல்லாமல் விபத்து ஏற்ப்படும் சூழ்நிலை உள்ளது.நான் கடம்பூர் கி.ரமேஷ்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *