காமநாயக்கண் பேட்டை கிராமத்தில் நடந்த கிரிக்கெட் போட்டி

காமநாயக்கண் பேட்டை கிராமத்தில் நடந்த கிரிக்கெட் போட்டிக்கு காங்கிரஸ் சிறுபாண்மை வட்டாரா சூளகிரி அவர்கள் சார்பாக பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *