ஸ்ரீபாலாஜி மருத்துவக் கல்லூரியில் மோரீஷஸ் துணை அதிபர் பரமசிவம் பிள்ளை

Sri Balaji Medical Coledge ஸ்ரீபாலாஜி மருத்துவக் கல்லூரியில் நடைப்பெற்ற சிரப்பு பட்டமளிப்பு விழாவில்
மோரீஷஸ் துணை அதிபர் பரமசிவம் பிள்ளை வையாபுரிக்கு முது முனைவர் பட்டம் வழங்குகிரார் பாரத் பல்கலைக்கழக
நிருவனர்-தலைவர் எஸ்.ஜெகதரட்சகன் உடன்(இடமிருந்து)பல்கலைக்கழகக் கல்வி அலுவல் குழு உருப்பினர்
தி.ராகோபாலன், மருத்துவக் கல்லுரி முதல்வர் டி.ஆர்.குணசெகரன்.துணைவேந்தர் வி.கனகசபை.
இணைவேந்தர் எம்.பொன்னவைக்கோ. ஸ்ரீலட்ச்சுமி அம்மாள் கல்வி அறக்கட்டளை தலைவர் ஜெ.ஸ்ரீநிஷா.
சார்பு துணைவேந்தர் கே.பி.தூயமணி,பதிவாளர் எஸ்.பூமிநாதன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *