தமிழ்நாடு மாநில உயர் கல்வி மன்றத்திர்கும் Indian centre for academic rankings&excellence (icare)pct.ltd.என்ற நிறுவனத்திற்கும் இடையே புறிந்துணறுவு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.

முதலமைச்சர் திரு.எடப்பாடி கே.பழனிசாமி அவர்கள் முன்னிலையில் இன்று தலமைச் செயலகத்தில்.தமிழ்நாடு அரசின் உயர் கல்வித் துறையின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் 13 பல்கலைக்கழகங்களின் மதிப்பீடு மற்றும் தரவரிசைத் தொடர்பான மாநில பல்கலைக்கழகங்கள் தரவரிசைக் கட்டமைப்பு பனியினை கட்டனமில்லாமல் மேற்கொள்வதற்காக தமிழ்நாடு மாநில உயர் கல்வி மன்றத்திர்கும் Indian centre for academic rankings&excellence (icare)pct.ltd.என்ற நிறுவனத்திற்கும் இடையே புறிந்துணறுவு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *