அகில இந்திய நிறுவனத் தலைவர் திரு.Dr.த.இரா.கவியரசு அவர்களுக்கு, ஓசூர் தலைமை அலுவலகத்தில் மரியாதை நிமித்தமாகச் சந்தித்து பொன்னாடை அனிவித்தனர்.

அகில இந்திய திருவள்ளுவர் பத்திரிகையாளர்கள் சங்கத்தின் சேலம் மாவட்டத்தின் சார்பாக, சேலம் மாவட்டத் தலைவர் திரு.பெ.இராஜேந்திரன் அவர்களும் சேலம் மாவட்ட பொருளாளர் திரு.மு.வைத்தியலிங்கம் அவர்களும், அகில இந்திய நிறுவனத் தலைவர் திரு.Dr.த.இரா.கவியரசு அவர்களுக்கு, ஓசூர் தலைமை அலுவலகத்தில் மரியாதை நிமித்தமாகச் சந்தித்து … Read More