ஒசூர் அடுத்த அந்திவாடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அரசு பேருந்து மேதி ஓருவர் சம்பவ இடத்திலேயே பலி.

ஒசூர் அடுத்த அந்திவாடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அரசு பேருந்து மேதி ஓருவர் சம்பவ இடத்திலேயே பலி.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் அடுத்த அந்திவாடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அரசு பேருந்து மேதி ஓருவர் சம்பவ இடத்திலேயே பலி.