தேயிலை தோட்டத்தில் தொடர்ந்து அனுமதி இல்லாமல் மண் எடுத்து வருகிறார்கள்

தேயிலை தோட்டத்தில் தொடர்ந்து அனுமதி இல்லாமல் மண் எடுத்து வருகிறார்கள்

உதகை கூடலூர் அதிகாரி வயல் என்னும் பகுதியில் ஒரு கிறிஸ்தவ மிஷனரிகள் சொந்தமான தேயிலை தோட்டத்தில் தொடர்ந்து அனுமதி இல்லாமல்…