19ஆயிரம் பணியாளர்கள் பட்டாசு குப்பைகளை அகற்றுகின்றனர்.

சென்னை மாநகராட்சியில் சுழற்சி முறையில் 19ஆயிரம் பணியாளர்கள் பட்டாசு குப்பைகளை அகற்றுகின்றனர்.

200 வார்டுகளில் கூடுதலாக 45 சரக்கு வாகனங்கள் மூலம் பட்டாசு குப்பைகள் சேகரிக்கப்படுகின்றன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *