ஜெகன்மூர்த்தியார் அவர்கள் அதிரடி குரல் அறக்கட்டளைக்கு வந்து வாழ்த்தினர்

புரட்சிபாரதம்கட்சியின் தலைவர் திரு ஜெகன்மூர்த்தியார் அவர்கள் அதிரடி குரல் அறக்கட்டளை மற்றும் அதிரடி குரல் மாதஇதழ் அலுவலகத்திற்கு வருகைதந்தபொழுது..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *