இறைச்சி உணவுக்கு மூலாதாரமான இறைச்சி கூடங்களுக்கு அரசு அனுமதி மறுப்பதேன்?

எதிர்ப்பு சக்தி ( immunity enargy)மற்றும் புரதசத்து (Protin)
அதிகமுள்ள இறைச்சி உணவுக்கு மூலாதாரமான இறைச்சி கூடங்களுக்கு அரசு அனுமதி மறுப்பதேன்?

தமிழ்நாடு ஆட்டிறைச்சி – மாட்டிறைச்சி வியாபாரிகள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு- பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பு.

இந்திய குடியரசு கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநிலத் தலைவரும், தமிழ்நாடு இறைச்சி கூட வியாபாரிகள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் காப்பாளருமான அன்பு வேந்தன் பேட்டி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *