admin

இயற்கை கனிம வளங்களைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படும் உரங்களை S.M.A கெமிக்கல்ஸ் நிறுவனம் அறிமுகம்

      இயற்கை கனிம வளங்களைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படும் உரங்களை S.M.A கெமிக்கல்ஸ் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.. இயற்கை கனிம வளங்களைக்…

5 மற்றும் 8-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ”பள்ளிகளிலேயே தேர்வு நடைபெறும்” – அமைச்சர் செங்கோட்டையன்

சென்னை ஜன-21   5 மற்றும் 8-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ”பள்ளிகளிலேயே தேர்வு நடைபெறும்” – அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெவிவித்துள்ளார்……