கல்வி

5 மற்றும் 8-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ”பள்ளிகளிலேயே தேர்வு நடைபெறும்” – அமைச்சர் செங்கோட்டையன்

சென்னை ஜன-21   5 மற்றும் 8-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ”பள்ளிகளிலேயே தேர்வு நடைபெறும்” – அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெவிவித்துள்ளார்……

பாரம்பரிய பண்டிகைகளை கொண்டாடிய பொங்கல் விழா அதில் ஆடலும் பாடலும் சிலம்பம் உரியடி மகிழ்வித்து மகிழ்ந்தனர் SRM

      SRM உணவகமேலாண்மைகல்விநிறுவனம் பொங்கல் – திருவிழா 2020 எஸ்ஆர்எம் உணவக மேலாண்மை கல்வி நிறுவனம் தன்…