அகில இந்திய தொழில்நுட்பக் கல்வி துறையில் பொறியாளராக திண்டுக்கல் பி.எஸ்.என்.ஏ. பொறியியல் கல்லூரி நியமனம்

அகில இந்திய தொழில்நுட்பக் கல்வி துறையில் பொறியாளராக திண்டுக்கல் பி.எஸ்.என்.ஏ. பொறியியல் கல்லூரி நியமனம் இந்திய பொறியியல் தொழில்நுட்பக் கல்லூரிகளுக்கான தரச் சான்றிதழ் வழங்கும் மத்திய அரசின் மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறையின் அங்கமான அகில இந்திய தொழில்நுட்ப கல்வி கழகம் (AICTE)  … Read More