அடிபோ ஆய்வகம் வழங்கும் ADIPOLABS PRESENT 

அடிபோ ஆய்வகம் வழங்கும் ADIPOLABS PRESENT   ( HEALMED HEALTHCARE & WELLNESS CENTER )   சுகப்படுத்தப்பட்ட சுகாதாரம் பராமரிப்பு மற்றும் ஆரோக்கிய மையம் மாபெரும் திறப்பு விழா நடைபெற்றது,   இதில் கௌரவ விருந்தினராக சரவணகுமார் குமாரவாசகம் … Read More