ஆவடி வேல் டெக் மல்டி டெக் கல்லூரியின் 15 ஆம் ஆண்டு பட்டமளிப்பு விழா

  வேல்டெக் கல்லூரி ஆவடி வேல் டெக் மல்டி டெக் கல்லூரியின் 15 ஆம் ஆண்டு பட்டமளிப்பு விழா – இந்திய அரசின் கண்டுபிடிப்பு பிரிவின் தகவல் தலைமை அலுவலர் (M.R.H.R.T ) டாக்டர் அபே ஜெரி மாணாக்கர்களுக்கு பட்டய சான்றிதழ், … Read More