#இதய நோய்களுக்கான நவீன #மருத்துவ #சிகிச்சைப் பயிற்சி மையம்

இதய நோய்களுக்கான நவீன மருத்துவ சிகிச்சைப் பயிற்சி மையம்

அப்பல்லோ மருத்துவமனை இதய நோய்களுக்கான நவீன மருத்துவ சிகிச்சைப் பயிற்சி மையத்தை சென்னையில் தொடங்கியுள்ளது இந்த்யாவில் நிகழும் அதிக மரணங்கள்…