ஈஷா பொறியியல் கல்லூரியில் 11-ம் ஆண்டு விழா

கோவை நவக்கரையில் அமைந்துள்ள ஈஷா பொறியியல் கல்லூரியில் 11-ம் ஆண்டு விழா மற்றும் விளையாட்டு விழா கோவை. மார்ச்.23- கோவை, பாலக்காடு சாலை, நவக்கரையில் அமைந்துள்ள ஈசா பொறியியல் கல்லூரியின் 11வது ஆண்டு விழா மற்றும் விளையாட்டு விழா, கல்லூரி வளாகத்தில் … Read More