#உச்சநீதிமன்றம் #சட்டம்

குற்றப்பின்னணி உள்ளவர்களுக்கு உச்சநீதிமன்றம் ஆதரவு.. 

குற்றப் பின்னணி உள்ளவர்களே தேர்தல்களில் அதிகமாக போட்டியிடுகின்றனர். அதனால் மக்கள் தங்கள் பிரதிநிதிகளாக குற்றவாளிகளையே தேர்ந்தெடுக்க நேர்கிறது. அதை தடுப்பதற்காக…