எஸ்.ஆர்.எம் கல்வி நிறுவனம் மூலம் நடத்தப்படும் பொறியியல் படிப்பிற்கான நுழைவுத் தேர்வு

  எஸ்.ஆர்.எம் கல்வி நிறுவனத்தில் முதல் நாள் கலந்தாய்வு தொடக்கியது ….. எஸ்.ஆர்.எம் கல்வி நிறுவனம் மூலம் நடத்தப்படும் பொறியியல் படிப்பிற்கான நுழைவுத் தேர்வுக்கு உலகம் முழுவதிலும் இருந்து ஒரு இலட்சத்து 40 ஆயிரம் மாணவர்கள் விண்ணப்பித்திருந்தனர். நுழைவுத்தேர்வு கணினி மூலம் … Read More