கொள்ளையர்கள் கைது : 25 இலட்சம் மதிப்புள்ள பொருட்கள் சிக்கின

கொள்ளையர்கள் கைது : 25 இலட்சம் மதிப்புள்ள பொருட்கள் சிக்கின

கொள்ளையர்கள் கைது : 25 இலட்சம் மதிப்புள்ள பொருட்கள் சிக்கின கோவை தெற்கு மாநகரத்திற்குட்பட்ட போத்தனூர், வெள்ளலூர், குனியமுத்தூர், கோவைப்புதூர்…