சென்னை மாநகரை crime free மாநகராக்க முழு முயற்சியெடுக்கும்

இந்தியாவிலேயே சட்டம் ஒழுங்கு சிறப்பாக இருக்கும் மாநிலம் தமிழ்நாடு. அவ்வகையில் இந்திய வரலாற்றில் முதல் நகரமாக சென்னை மாநகரம் முழுவதும் கண்கணிப்பு காமிராக்களை நிறுவி சென்னை மாநகரை crime free மாநகராக்க முழு முயற்சியெடுக்கும் சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் திரு.Dr.A.K.விஸ்வநாதன் … Read More