ஜெம் மருத்துவமனை அறிமுகப்படுத்தும் பல உறுப்பு மாற்று மையம் சென்னையில் ஆரம்பம்

  ஜெம் மருத்துவமனை அறிமுகப்படுத்தும் பல உறுப்பு மாற்று மையம் சென்னையில் ஆரம்பம் ~ஆகஸ்டு 17,18 தேதிகளில், கல்லீரல் அறுவை சிகிச்சை பற்றிய முதல் சர்வதேச கருத்தரங்கம் நடைபெறுகிறது ~ சென்னை, ஆகஸ்டு 17, 2019: லேப்ரோஸ்கோபிக் மற்றும் ரொபோடிக் அறுவை … Read More