19ஆயிரம் பணியாளர்கள் பட்டாசு குப்பைகளை அகற்றுகின்றனர்.

19ஆயிரம் பணியாளர்கள் பட்டாசு குப்பைகளை அகற்றுகின்றனர்.

சென்னை மாநகராட்சியில் சுழற்சி முறையில் 19ஆயிரம் பணியாளர்கள் பட்டாசு குப்பைகளை அகற்றுகின்றனர். 200 வார்டுகளில் கூடுதலாக 45 சரக்கு வாகனங்கள்…